blank spacer
blank spacer
  Home | Sitemap | Zoeken | aluSelect | Partners | Over aluMATTER | Help  
Definities materiaaleigenschappen

Leonardo da Vinci, Helsinki Award 2006, Design and execution: Gerold Fink, Austria. Click to open PDF document about this award

Leonardo Da Vinci Helsinki Award 2006

Leonardo da Vinci, Helsinki Award 2006, Design and execution: Gerold Fink, Austria. Click to open PDF document about this award

Bronze medal for an outstanding project promoting and supporting the LifeLong Learning EU policy. Award Berlin 2007

 
Klik hier voor vorige pagina van deze module Pagina 5 / 20 Klik hier voor volgende pagina van deze module  
Hardheid

De hardheid is een andere eigenschap, die nauw verwant is met de materiaalsterkte. De hardheid is een maat voor de weerstand van een materiaal tegen indrukking.

Een hardheidsmeting is een populaire beproeving, omdat deze niet-destructief kan worden uitgevoerd, dus zonder het onderdeel dat wordt getest kapot te maken. Micro-hardheidsbeproevingen, die veel kleinere indruklichamen en lagere belastingen nodig hebben, worden ook veel gebruikt om de lokale hardheid te meten.

Er is een breed scala van verschillende hardheidsmetingen die worden gebruikt. Elke beproeving geeft een verschillende waarde voor de hardheid. De hardheid is daarom geen goede universele materiaaleigenschap, maar hangt van de methode af die voor de meting wordt gebruikt.

De hardheidsmetingen zijn gebaseerd op het meten van de grootte van een indrukking, die door een hard indruklichaam onder belasting wordt gevormd.

De hardheid wordt gedefinieerd als toegepaste belasting (in kg) gedeeld door het oppervlak van de indrukking.

In de praktijk, wordt de grootte van de indrukking gemeten onder een microscoop en wordt gerelateerd aan een hardheidswaarde (eenheden: kg mm-2) gebruik makend van een vergelijking (vaak door het raadplegen van een lijst van voorberekende waarden).

In de wereldwijd gebruikte Vickers hardheidsmeting, is het indruklichaam een diamantpiramide.

Foto van hardheidsmeetapparaat voor micro-Vickers
Afbeelding van indrukking achtergelaten in materiaal door de diamantpiramide
Hardheidsmeetapparaat voor micro-Vickers Indrukking achtergelaten in materiaal door diamantpiramide De grootte van indrukking heeft rechtstreeks betrekking op Vickers hardheid (HV). Een grotere indrukking betekent een zachter materiaal (lagere HV)

Er is een handige benaderende relatie tussen hardheid Vickers en vloeigrens, die wereldwijd wordt gebruikt, maar niet altijd correct is. De volgende verhouding laat dat zien:

De hardheid van Vickers (HV) ~ 0.3 vloeispanning (in MPa)

De Brinell hardheid is een andere methode die wordt gebruikt om de hardheid van een materiaal te karakteriseren. Net als de Vickers hardheidsmeting, baseert het zich op het meten van de grootte van een indrukking achtergelaten door een indruklichaam onder een bekende belasting. Het indruklichaam, dat in de hardheidsmeting van Brinell wordt gebruikt, is gewoonlijk een geharde stalen kogel en de gemeten hardheidswaarden hebben andere waarden, dan die bepaald met de hardheidsmeting van Vickers. Vanwege het feit dat de indrukkinggeometrie verandert met de indrukking bij de Brinell hardheidsmeting, is er geen eenvoudige relatie tussen de Brinell hardheid en de vloeigrens.

Externe Links

EAA, MATTER en partners zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe sites.

Auteurs/Contributanten


Translation